Regulamin Promocji – „ 5 lat gwarancji w cenie!”

1. Celem Promocji „ 5 lat gwarancji w cenie” jest sprzedaż premiowa maszyn do szycia, hafciarek które aktualnie znajdują się w ofercie sklepu internetowego.

2. Organizatorem Promocji jest firma „Wiking Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wieniawskiego 62 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317742, zwana Organizatorem.

3. Promocja prowadzona będzie na terenie całego kraju w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudzień 2020 r. i skierowana będzie do konsumentów – nabywców ostatecznych maszyn do szycia oraz maszyn do haftowania.

4. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w chwili wzięcia w niej udziału są pełnoletnie oraz zakupiły produkty w sklepach internetowych ; www.sklep-husqvarna.com oraz www.maszynydoszycia.pl, a także w wybranych sklepach biorących udział w promocji ( skontaktuj się z centralą firmy aby zapoznać się z listą sklepów biorących udział w promocji )

5. Warunki uzyskania 5-letniej gwarancji jest zakup w okresie trwania Promocji ( 01.01.2020-31.12.2020.) dowolnej maszyny do szycia lub hafciarki.

6. W okresie Promocji obowiązują Warunki Gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej produktu. Gwarant udzieli dodatkowej 36 miesięcznej gwarancji (licząc od daty zakończenia pierwszych 24 miesięcy od daty zakupu produktu) na części i podzespoły maszyn do szycia i hafciarek, pod warunkiem spełnienia zapisów punktu 6 warunków gwarancji. Dodatkowa gwarancja nie dotyczy części naturalnie zużywających się podczas użytkowania sprzętu, oraz uszkodzeń i czynności wymienionych w p.12 Karty Gwarancyjnej, oraz części produktów użytkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

7. W ciągu dodatkowych 36 miesięcy gwarancji sprzęt objęty Promocją nie podlega wymianie.

8. Aby skorzystać z 5-letniej gwarancji w przypadku stwierdzenia usterki sprzętu należy przedstawić Autoryzowanemu Serwisowi następujące dokumenty:

- dowód zakupu sprzętu

- oryginał karty gwarancyjnej

9. Nieprawidłowo ( niekompletnie) wypełniona Karta Gwarancyjna jest nieważna, nie uprawnia do przystąpienia do Promocji.

10. Nieczytelne kserokopie dowodu zakupu są nieważne.

11. Regulamin Promocji pozostaje do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz także na jego stronie internetowej.

 

Nowa rejestracja

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Reset hasła