1. Celem Promocji „5 lat gwarancji w cenie” jest sprzedaż maszyn do szycia z premiową wydłużoną gwarancją.
 2. Organizatorem Promocji jest firma „Wiking Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wieniawskiego 62 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317742 jako Gwarant, zwana dalej Organizatorem.
 3. Promocja prowadzona będzie na terenie całego kraju w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudzień 2020 r. i skierowana będzie do konsumentów – nabywców ostatecznych maszyn do szycia.
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w chwili wzięcia w niej udziału są pełnoletnie oraz zakupiły produkty w wybranych sklepach internetowych a także w wybranych sklepach stacjonarnych biorących udział w promocji (skontaktuj się z Organizatorem, aby zapoznać się z listą sklepów biorących udział w promocji).
 5. Warunki uzyskania dodatkowej gwarancji jest zakup maszyny w okresie trwania Promocji tj.(01.01.2020-31.12.2020.), wypełnienie i przesłanie   „on-line” kuponu przedłużenia gwarancji, który znajduje się na stronie www.maszynydoszycia.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu.
  Można też wydrukować kupon ze strony www.maszynydoszycia.pl i przesłać pocztą poleconą w ciągu 30 dni od daty zakupu na adres Organizatora.
 6. Wypełnienie i przesłanie Kuponu przedłużenia gwarancji jest jednoznaczne z akceptacją warunków promocji i regulaminu „5 lat gwarancji w cenie” oraz warunków gwarancji zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do 5-letniej gwarancji przez Gwaranta, firmę Wiking Polska   Sp.o.o.,31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 62 zgodnie z treścią ustawy z dn.29.08.1997 nr. 133, poz 883) oraz w celach marketingowych.
 7. W okresie Promocji ”5 lat gwarancji w cenie” obowiązują podstawowe warunki gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej produktu oraz dodatkowe 36 miesięcy gwarancji. Gwarant udzieli dodatkowej 36 miesięcznej gwarancji (licząc od daty zakończenia pierwszych 24 miesięcy od daty zakupu produktu) na części i podzespoły maszyn, pod warunkiem spełnienia zapisów pkt.6.w warunkach gwarancji. Dodatkowa gwarancja nie dotyczy części i podzespołów wymienionych w pkt.12 i 14 w karcie gwarancyjnej oraz części i podzespołów uszkodzonych mechanicznie, termicznie lub chemicznie i kosztów usługi naprawy lub wymiany części lub podzespołów maszyny.
 8. W ciągu dodatkowych 36 miesięcy gwarancji sprzęt objęty Promocją nie podlega wymianie.
 9. Aby skorzystać z promocji „5-letniej gwarancji w cenie” w przypadku stwierdzenia usterki sprzętu, należy przedstawić Gwarantowi następujące dokumenty:
  • - dowód zakupu sprzętu
  • - oryginał karty gwarancyjnej
  i następnie zgłosić usterkę do Gwaranta przez stronę www.maszynydoszycia.pl
 10. Nieprawidłowo ( niekompletnie) wypełniona Karta Gwarancyjna jest nieważna, nie uprawnia do przystąpienia do Promocji.
 11. Nieczytelne kserokopie dowodu zakupu są nieważne.
 12. Regulamin Promocji pozostaje do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz także na jego stronie internetowej.

Nowa rejestracja

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Reset hasła