<

ZAKUP NA RATY/LEASING

https://www.eraty.pl/images/bannery/eraty_santander_baner_m.jpg

Raty w Santander Consumer Bank

 

1. OPROCENTOWANIE KREDYTU RATALNEGO

Oprocentowanie kredytu wynosi  około 0,83% miesięcznie. ( Jest to wartość zmienna )

Jest to ostateczne obciążenie bez dodatkowych kosztów, prowizji, opłat .

2. SPOSÓB ZAKUPU NA RATY

Aby dokonać zakupu na raty w naszym sklepie należy:

Wybrać towar w sklepie.

Umieścić go w koszyku i przejść do wypełniania formularzy dotyczących warunków dostawy, sposobu odbioru, adresu doręczenia. Jako formę płatności proszę wybrać: "Kupuję na raty w Santander Consumer Bank".

Następnie należy wypełnić na stronie  online banku wniosek dotyczący zakupu ratalnego.

Bank skontaktuje się z Państwem telefonicznie i poinformuje o decyzji przyznania kredytu ratalnego.

3. AKCEPTOWALNE DOCHODY

Umowa o pracę;

Działalność gospodarcza;

Gospodarstwo rolne;

Renta i emerytura;

Kontrakty marynarskie i menadżerskie;

Zasiłki (macierzyński, chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy);

Umowy cywilno-prawne (o dzieło, zlecenie, agencyjna);

Nietypowe dochody (wynajem lokalu, produkcja rolna, osoby duchowne) – w drodze indywidualnej decyzji Banku.

4. DOCHODY NIE AKCEPTOWANE

Zasiłki dla bezrobotnych;

Zasiłki społeczne;

Alimenty;

Świadczenia wypłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej;

Renty alimentacyjne;

Renty szkoleniowe;

 

Aby uzyskać kredyt wystarczy DOWÓD OSOBISTY

Metody dokumentowania dochodu w Lukas Banku

ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE

Odcinek renty, emerytury (nie starszy niż 12 m-cy);

Decyzja lub waloryzacja świadczenia;

Wyciąg z konta bankowego (z bieżącego lub poprzedniego m-ca);

 

UMOWA O PRACĘ

Zaświadczenie (ORYGINAŁ) o dochodach za okres 3 m-cy – honorujemy druki innych banków lub zaświadczenia na drukach zakładowych

ZAŚWIADCZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

Dane klienta: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania;

Nazwę, adres i numer telefonu zakładu pracy;

Nazwę zajmowanego stanowiska;

Wysokość otrzymywanego średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za okres 3 miesięcy;

Okres zatrudnienia (od kiedy i na jaki czas);

Pieczęć firmową oraz pieczęci i podpisy osób upoważnionych do wystawienia tego rodzaju zaświadczeń;

Informację, że zakład pracy nie jest w stanie upadłości, czy likwidacji !!!

Datę wystawienia.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Klient obowiązkowo przedstawia dokument, z którego wynika fakt prowadzenia działalności:

wpis do ewidencji gospodarczej (KOPIA) lub

wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KOPIA) lub

inny dokument np. koncesja (KOPIA)

Dodatkowo klient przedstawia:

3 dowody wpłat do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS-51)–KOPIA lub

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale) lub

Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (w oryginale).

 

GOSPODARSTWO ROLNE (wymiennie)

 

Oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub dzierżawienia lub

Kopia decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne na dany rok.

 

 

 

Istnieje także możliwość zakupu towaru poprzez Europejski Fundusz Leasingowy z którym współpracujemy.

1. Jest to leasing dla firm jednoosobowych lub osób prywatnych
2. Cena produktu od 10-30 tysięcy zł
3. Czas umowy od 35-60 miesięcy
4. Wpłata początkowa od 5%
5. Harmonogram spłat do wyboru: równomierny lub degresywny

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę
http://www.efl.pl/oferta-leasingowa
Bliższych informacji dotyczących oprocentowania oraz warunki szczegółowe
ustalą Państwo z konkretną osobą z EFL do której skierujemy.


Top