Заповнення та надсилання купона на подовження гарантії на 36 місяців означає згоду з умовами рекламної акції та положеннями про «5-річну гарантію включено», доступними на веб-сайті www.maszynydoszycia.pl , а також згодою з: умовами гарантії, включеними в 2-річний стандартний гарантійний талон, виконання пункту 6 в умовах гарантії та згода на обробку персональних даних для перевірки права на 5-річну гарантію Wiking Polska Sp.oo, 31-436 Kraków, Wieniawskiego 62 (відповідно до Закону 133, пункт 883 та чинних положень Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Закон. вісник 2018 року, пункт 1000), відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС ( ОВ L № 119, ст. 1) (далі також: "GDPR") та інші чинні на даний момент, тобто протягом обробки конкретних даних, положення закону про захист персональних даних).Згода є добровільною. Ви маєте право перевіряти свої дані та виправляти їх. Згода є добровільною. Ви маєте право перевіряти свої дані та виправляти їх.

Вищезазначений купон на подовження гарантії поширюється на всі моделі машин Redstar, Veritas і Gritzner, за винятком оверлоків.

Перейдіть за посиланням, щоб заповнити ОНЛАЙН-форму заявки на продовження гарантії до 5 років

онлайн форма

або

Будь ласка, заповніть форму розбірливо та надішліть її зі «сканом» на адресу: wiking@maszynydoszycia.pl або рекомендованим листом на адресу: Wiking Polska Sp. z o. o. ul. Wieniawskiego 62, 31-436 Краків.

Форма для друку

Завантаження...