Wypełnienie i przesłanie Kuponu przedłużenia gwarancji na 7 lat jest jednoznaczne z akceptacją warunków promocji i regulaminu "7 lat gwarancji dla Ciebie” udostępnionego na stronie www.maszynydoszycia.pl oraz jednoznaczne z akceptacją: regulaminu 7 lat gwarancji i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do 7-letniej gwarancji przez firmę Wiking Polska Sp. o.o., 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 62 ( zgodnie z treścią ustawy z dn.29.08.1997 nr. 133, poz 883 oraz z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również :„RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych).Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

W/w kupon przedłużenia gwarancji dotyczy wszystkich modeli maszyn marki BERNINA.

Kliknij w link aby wypełnić formularz zgłoszeniowy ONLINE przedłużenia gwarancji do 7 lat

Formularz online

lub

Bardzo proszę o czytelne wypełnienie formularza i wysłanie go „skanem” na adres: wiking@maszynydoszycia.pl lub pocztą listem poleconym na adres : Wiking Polska Sp. z o.o ul. Wieniawskiego 62 , 31-436 Kraków.

Formularz do druku

Ładowanie...