SERWIS GWARANCYJNY

KONTAKT Z SERWISEM

Formularz zgłoszeniowy sprzętu do naprawy gwarancyjnej

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją zgłoszenia sprzętu i dostarczenie do punktu serwisowego celem naprawy lub okresowego przeglądu.

1.Uprzejmie informujemy, iż każda maszyna do szycia, owerlok a w szczególności hafciarka dostarczona przez Państwa bezpośrednio do punktu serwisowego lub przekazana do punktu sprzedaży bądź przekazana kurierowi do Serwisu Centralnego w Krakowie (w systemie „od drzwi do drzwi”) w celu wykonania usługi naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej lub okresowego przeglądu musi posiadać pełne, oryginalne opakowanie producenta (karton, a przede wszystkim wewnętrzne okładziny styropianowe i kartonowe).

2.Sprzęt dostarczony powinien posiadać tylko rozrusznik nożny bez dodatkowych akcesoriów (szpulki, stopki, pęsety, obcinaczki nici i inne specjalistyczne dodatki, itp.) ponieważ serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę dodatkowego wyposażenia lub jego uszkodzenie.

3.Opakowanie zewnętrzne należy oznakować w sposób właściwy dla towarów wymagających szczególnej ostrożności w czasie transportu tj. oznaczeniami „NIE RZUCAĆ –FRAGILE” (naklejkę tej treści należy pobrać u kuriera odbierającego sprzęt). W przypadku nadania sprzętu bez w/w oznakowania serwis (odbiorca) nie ponosi odpowiedzialności za jego uszkodzenie.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę przesyłki lub jej uszkodzenie w myśl przepisów KC oraz Ustawy o transporcie.

4.W przypadku nie zastosowania pełnego oryginalnego opakowania producenta,a w szczególności wewnętrzne okładziny styropianowe odbiorca przesyłki lub serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt w czasie transportu.

Do sprzętu przekazanego do odbiorcy-serwisu celem wykonania usługi,o której mowa w pkt.1 należy dołączyć oryginalną kartę gwarancyjną (wypełnioną czytelnie,podpisaną przez klienta, z numerem i rodzajem maszyny,datą zakupu, podbitą przez punkt sprzedaży produktu) wraz z kopią dowodu zakupu.

W przypadku braku wymienionych dokumentów maszyna nie zostanie przyjęta do punktu serwisowego lub wszystkie usługi będą wykonane odpłatnie po uzyskaniu zgody nadawcy,  a w przypadku braku zgody na odpłatną naprawę maszyna zostanie odesłana na adres nadawcy.

Odbiorca lub serwis, który przyjmuje przesyłkę taką przesyłkę (uszkodzona, braki, brak opakowania wewnętrznego,uszkodzone opakowanie zewnętrzne )ma obowiązek w ciągu 48 godzin poinformować właściciela sprzętu o stanie technicznym sprzętu,jego wyglądzie oraz zakwalifikowania naprawy lub nie,dostarczonego sprzętu.

Bardzo proszę o czytelne wypełnienie formularza i wysłanie go on-line lub pocztą (w tym przypadku należy złożyć czytelny podpis na formularzu pod treścią zgłoszenia).


Kliknij w link aby wypełnić formularz zgłoszeniowy sprzetu do naprawy gwarancyjnej

Formularz zgłoszenia sprzętu online >>
lub
Formularz do druku >>

Ładowanie...