1. Administratorem danych osobowych jest Firma Wiking Polska Sp. z o.o.31- 436 Kraków ul. Wieniawskiego 62 NIP: 9452186717;
  2. Inspektorem ochrony danych jest administrator serwisu, e-mail wiking@maszynydoszycia.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania przedłużenia gwarancji na maszynę do szycia w promocji „7 lat gwarancji dla Ciebie”;
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu możliwej realizacji przedłużonej gwarancji lub odwołania zgody;
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy promocji „7 lat gwarancji dla Ciebie";
  8. Wypełnienie i przesłanie  Kuponu przedłużenia  gwarancji jest jednoznaczne z akceptacją warunków promocji i regulaminu "7 lat gwarancji dla Ciebie” oraz warunków gwarancji zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej.
Ładowanie...